Privaatsuspoliitika

- E-poe katuseraamid.ee omanik on SIA Corelem Group. SIA Corelem Group on rakendanud kõiki vajalikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus ja vältida nende põhjendamatut sattumist kolmandate isikute käsutusse.

 - SIA Corelem Group ostjate isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele ja teistele Läti Vabariigi õigusaktidele, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist ja kaitset. Ostjate isikuandmeid töödeldes ja säilitades kasutab SIA Corelem Group organisatoorseid ja tehnilisi vahendeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku avaldamise, muutmise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

- E-poes katuseraamid.ee pakutavaid kaupu ostes ja teenuseid kasutades nõustub ostja ja lubab SIA-l Corelem Group registreerida, sisestada, süstematiseerida, kasutada ja mis tahes muul viisil töödelda ostja isikuandmeid, samuti neid andmeid, mida ostja edaspidi müüjale esitab, sellises mahus, mis on vajalik järgmiste eesmärkide saavutamiseks:

a) lepingu või tehingu sõlmimiseks;
b) ostja identifitseerimiseks;
c) muude klienditeenindusprotsessiga seotud kohustuste täitmiseks.

- SIA Corelem Group tagab ostja isikuandmete kaitse ja turvalisuse ning ei levita ega avalda neid andmeid mingil moel kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik tasumiseks või kohaletoomiseks vastavalt ostja soovile.

 - Ostjal on õigus saada kirjaliku päringu esitamisel järgmist teavet:  

a) milliseid andmeid on ostja kohta saadud;
b) millistel eesmärkidel on isikuandmeid töödeldud, andmed isikuandmete saajate kohta;
c) teave selle kohta, kas andmeid on töödeldud automatiseeritult.

- Ostjate isikuandmeid ei salvestata.

Laadi reeglid alla siit 

Pildas 16b, Riia, LV-1035
This site uses cookies. We do this to remember your choices and collect statistics about your visits.
By continuing to use our site, you give your consent to the use of cookies. More information. OK